Arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er for dig, der er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsmiljøleder. Det er et lovkrav, at uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter valget/udpegningen.

Formål
Som ny arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe skal du inden tre måneder efter valg/udpegning deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde forebyggende, systematisk og målrettet for at fremme og udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Mål
Målet med uddannelsen er at give deltagerne viden om de arbejdsmiljøopgaver, ansvar, pligter og muligheder arbejdsmiljøgruppen har i forebyggende og daglige arbejdsmiljøarbejde.


Indhold
Uddannelsen vil bl.a. omhandle:

  • Arbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter og ansvar
  • Arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
  • Det forebyggende og strategiske arbejdsmiljøarbejde
  • Præsentation af værktøjer til fx AMG, APB, risikovurdering mv.
  • Arbejdspladsvurdering, trivselsmåling og handleplaner
  • Instruktion og kontrol
  • En praktisk arbejdsmiljøopgave

Undervisningen tager afsæt i deltagernes forudsætninger og erfaringer fra egen arbejdsplads. Som deltager skal du derfor bidrage aktivt ved at diskutere og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.
Undervisningen vil være en blanding af oplæg, dialog og øvelser.

Praktisk opgave
Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens
indhold med arbejdsmiljøgruppens opgaver i din egen organisation. Opgaven skal du så vidt muligt lave i fællesskab med den anden part i din arbejdsmiljøgruppe. Din underviser vil fortælle nærmere om opgaven.

Praktiske oplysninger
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse har et omfang på 22 timer og afholdes på tre dage. Der er mødepligt til hele uddannelsen. Deltagermateriale bliver udleveret på uddannelsen.

Deltagerkreds
Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere ansat i Silkeborg og Skanderborg kommuner eller andre kommuner. Har du været på arbejdsmiljøuddannelsen, og har du været væk fra arbejdsmiljøarbejdet i nogle år, og synes du trænger til ” en opfriskning”, så er du også velkommen på kurset.


Tid

Hold 1-2021:
24. februar 2021 kl. 8.00 - 16.00
22. marts 2021 kl. 8.00 - 16.00
23. marts 2021 kl. 8.00 - 15.30 
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 10. februar 2021 

Hold 2-2021:
21. april 2021 kl. 8.00 - 16.00
19. maj 2021 kl. 8.00 - 16.00
20. maj 2021 kl. 8.00 - 15.30 
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 7. april 2020
 

Hold 3-2021:
15. september 2021 kl. 8.00 - 16.00
12. oktober 2021 kl. 8.00 - 16.00
13. oktober 2021 kl. 8.00 - 15.30  Tilmeldings- og afmeldingsfrist 1. september 2021


Hold 4-2021:
9. november 2021 kl. 8.00 - 16.00
30. november 2021 kl. 8.00 - 16.00
1. december 2021 kl. 8.00 - 15.30 
Tilmeldings- og afmeldingsfrist 26. oktober 2021 

 

Forplejning
Der er heldagsforplejning på kurset.

Parkering
Der er betalings-parkering ved rådhuset.
Information om kommunens p-pladser

Uddannelsesbevis
Du får et uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer og gennemført den praktiske opgave. Beviset mailes til dig efterfølgende og en kopi af beviset sendes til din arbejdsgiver.
 

Underviser
Certificeret arbejdsmiljøunderviser Charlotte Haun Brændstrup.

Pris:
Ansatte i Silkeborg Kommune: 1.500 kr. pr. deltager. Restbeløb betales af central pulje.
Ansatte i andre kommuner: 3.000 kr. pr. deltager.
Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb, opkræves fuld pris.


Antal:

Max 20 deltagere