Forstå Stress

Vi lever midt i en stressepidemi, der er den moderne tids nedslidning. Verden er blevet kompleks, uigennemskuelig og tempoet er øget. Hurtigere og hurtigere, konstante forandringer, vi vil og kan mere og mere på alle livsområder, vi drukner i information og input og vi overvældes af alle mulighederne.

Vi kan ikke stoppe udviklingsbølgen, men vi kan lære at surfe på den. Det, vi har indflydelse på, er os selv og vores forestillinger om hvordan tingene burde være, så lad os starte der.

Formål:
Formålet med kurset er at give en generel viden og konkrete redskaber ift. stress. Der tages ikke udgangspunkt i deltagernes egne historier.

Indhold:
• Stress- og stressmekanismer
• Håndtering - hvordan vi lettest bevæger os ud af stress igen.
• Hvordan lærer vi at holde balancen så vores liv bliver mindre stressfyldt

Målgruppe:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune

Form:
Veksler mellem oplæg og plenumdrøftelser

Undervisere:
Konsulenter fra HR Stress-enheden.

Pris:
Det er gratis at deltage i kurset.
Der er kaffe/te med brød i en pause.

Antal:
Max 24 deltagere