Vedligehold Konflikthåndtering - Beskæftigelse

Kurserne har til formål, at vedligeholde konfliktforebyggende kompetencer for medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen.

I kan læse om de tre moduler i nedenstående. Her melder I jer også til.

OBS! I må kun vælge jer ind på ét modul.

 

Psykisk Førstehjælp

 

 

Den svære samtale

 

 

Risikovurderinger i det daglige arbejde med borgeren