OmrådeMED Skoleafdelingens Stormøde

Det handler om arbejdsmiljø!
- Arbejdsmiljøgruppens roller, opgaver og pligter

Torsdag 20. februar 2020 kl. 8.30 - 12.00 på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Et godt samarbejde er en forudsætning for, at arbejdsmiljøgruppen arbejder i samme retning og kan løse opgaverne på en effektiv måde. I vil på stormødet få mulighed for at sætte fokus på jeres forskellige roller og ansvar, men især hvordan I sammen kan styrke samarbejdet og sikre opbakning og legitimitet på arbejdspladsen.
I vil få input til jeres arbejdsfællesskab, og sammen tage ”temperaturen på” om I som arbejdsmiljøgruppe er på vej i den retning I gerne vil være, og om I igennem jeres daglige praksis understøtter den arbejdsmiljøkultur, som I ønsker skal præge jeres arbejdsplads.

VIGTIGT:
Da der undervejs vil være drøftelser om arbejdsmiljøgruppens konkrete arbejde og intentioner herom, skal det understreges, at hver arbejdsmiljøgruppe skal være repræsenteret ved minimum 1 AMiR og 1 ledelsesrepræsentant.

Program for dagen:

8.30 – 8.45

Ankomst og morgenbrød

 

8.45 – 9.00

Velkomst ved skolechef Thomas Born Smidt

 

9.00 – 12.00

Oplæg og proces omkring følgende emner:

 

1. Hvilket fundament står arbejdsmiljøgruppen på?

- Roller, ansvar og pligter

- Det strategiske arbejde mellem MED og arbejdsmiljøgruppen

- Samarbejde i en TRIO (snitflader, opgaver, samarbejde)

 

2. Kultur og praksis – vi vender blikket indad

- Hvilken arbejdsmiljøkultur ønsker vi at understøtte?

- Reaktiv >< Proaktiv

 

3. Hvordan arbejder vi konkret med arbejdsmiljøgruppens viden og data?

- Analyse, læring og forebyggelse

- Implementering af værktøjer

 

4. Årshjulet

- Har vi tjek på det vi skal?

 

Der vil være pauser undervejs….

 

Konsulenter på dagen: Charlotte Brændstrup og Linda Munk Dall, O&P