Stormøde for Arbejdsmiljøorganisationen 2020

HovedMED inviterer til årets stormøde med temaet: ’Robuste fællesskaber’

Når der sker forandringer på vores arbejdspladser, skal vi insistere på - OG arbejde for et godt arbejdsmiljø. Robuste arbejdspladser er arbejdspladser, der bliver stående gennem kriser og som er fleksible overfor ændringer.

Robuste fællesskaber handler således ikke om robustheden hos den enkelte medarbejder. En robust arbejdsplads skaber robuste medarbejdere og ikke omvendt!

Arbejdsmiljøgruppen har en vigtig rolle i forhold til at understøtte det robuste fællesskab på arbejdspladsen, og et godt samarbejde er en forudsætning for, at I arbejder i samme retning og kan løse opgaverne på en effektiv måde.

Stormødet bliver indledt med et oplæg om ”Robuste arbejdspladser” fra Psykolog og organisationskonsulent Mads Bab fra 'Gnist'-

Se hele programmet i vedhæftede pdf:

Program Stormøde HovedMED 2020
 

Stormødet foregår på følgende datoer:

  • Den 26. maj 2020 kl. 12.30 - 16.00
  • Den 3. juni 2020 kl. 8.15 - 12.00
  • Den 3. juni 2020 kl. 12.30 - 16.00

Vigtigt!
Da Stormødet er planlagt således, at fælles drøftelser i Arbejdsmiljøgruppen er centrale, skal det understreges, at hver arbejdsmiljøgruppe skal være repræsenteret ved minimum 1 AMiR og 1 ledelsesrepræsentant.
 

For at skabe plads og rum til drøftelser undervejs i Stormødet, er det delt op på 3 enslydende møder – 1 formiddagsmøde og 2 eftermiddagsmøder. I SKAL KUN TILMELDE JER ÉT MØDE – Først til mølle!

Stormøderne er i Silkeborg Medborgerhus, sal A, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.