Stormøde for Arbejdsmiljøorganisationen 2021

HovedMEDs årlige Stormøde for Arbejdsmiljøorganisationen sætter fokus på forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen!

Årets stormøde handler om retningslinjen og den inddragende tilgang den er bygget op omkring. En tilgang som involverer arbejdsplads, ledelsessystem og MEDsystem.

Som noget NYT inviterer HovedMED derfor alle tillidsrepræsentanter med til dette stormøde, da forebyggelse af stress skal ske i et samarbejde mellem ledelse og alle tillidsvalgte medarbejdere.

Indhold på Stormødet
På stormødet vil HR Arbejdsmiljø præsentere jer for retningslinjen samt de hjælpeværktøjer der er knyttet dertil.
Indholdet vil veksle mellem korte oplæg og drøftelser i egen gruppe (leder, TR, AMiR).
HovedMED har derudover inviteret to eksterne oplægsholdere, som vil supplere med praktiske samt forskningsmæssige erfaringer i at arbejde med stress på denne inddragende måde: Nadia El-Salanti, Organisationspsykolog, Novo Nordisk og Tanja Kirkegaard, Psykolog, Forsker, Aarhus Universitet. Projektleder på TvIS.

Invitation til stormøde

Det er VIGTIGT at I læser hele invitationen.


Stormødet foregår på følgende datoer:

  • Den 27. april 2021 kl. 8.30 - 12.00
  • Den 4. maj 2021 kl. 12.30 - 16.00

Vi opfordrer til at man tilmelder sig sammen med sin ’egen gruppe’ 

I tilmelder jer HER