ONLINE Kursus/Workshops i APV og Trivselsundersøgelse

Det videre arbejde med undersøgelsens resultat:
Målgruppen er arbejdsmiljøgrupperne og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold:
På kurset vil I få en grundig gennemgang af mulighederne i SafetyNet for at få skabt et overblik over undersøgelsernes resultater, så I bliver i stand til at omsætte indsatsområder til handlinger.

Der vil være en teknisk gennemgang af hvordan man i SafetyNet kan trække resultatet ud af undersøgelsen og hvordan der udarbejdes handlingsplaner på baggrund af resultatet.

I vil på workshoppen desuden blive præsenteret for det simple, men effektive værktøj ”Anerkendende APV Proces”. Processen/værktøjet er et supplement til den måling Trivselsundersøgelsen giver Jer. I processen er hovedfokus en anerkendende tilgang, hvor udgangspunktet er det der fungerer, og det vi kan være stolte af i vores psykiske arbejdsmiljø.

Tid:
Mandag 8. marts 2021 kl. 8.30 - 11.00

 

Formål:
Formålet er at give hele medarbejdergruppen mulighed for, at byde ind med inspiration samt konkrete forslag til, hvordan vi kan arbejde med det, vi gerne vil ændre.
Processen inkluderer således hele arbejdspladsen, og giver arbejdsmiljøgruppen et bedre grundlag at prioritere sin indsats ud fra.

Udbytte:
I får et kendskab til hvordan I trækker oplysninger ud af systemet (resultat af APV og Trivselsundersøgelse), samt hvordan I kan udarbejde handlingsplaner på baggrund af identificerede problemer.

Desuden får I kendskab til et værktøj ”Anerkendende APV”, som skal give inspiration til at arbejde med APV på en ny måde.

Form:
Kurset vil blive afviklet ONLINE via en kombination af teori/lovstof om APV, IT-undervisning, dialog og øvelser. Øvelserne vil tage udgangspunkt i deltagerne egne eksempler – egen APV og Trivselsundersøgelse.

Pris:
Det er gratis at deltage.

Antal:
Max 12 deltagere