Online Workshop: Trivselsundersøgelsen og vold, trusler og krænkende adfærd fra borgere

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen og personaleledere.

Viser jeres Trivselsundersøgelse, at I har udfordringer på arbejdspladsen i forhold til vold, trusler og krænkende adfærd fra borgere – voksne eller børn, så kan I på denne online workshop få input og konkrete redskaber til, hvordan I kan arbejde videre med det i arbejdsmiljøgruppen, i forhold til at finde gode løsninger på den lange bane.

Indhold: 
I kan på workshoppen forvente:

  • Kort oplæg om hvordan vi i Silkeborg Kommune skal arbejde forebyggende med vold, trusler og krænkende adfærd OG hvordan vi skal håndtere det, når det sker.
  • Præsentation af konkrete redskaber og metoder, som kan bruges i forhold til at arbejde forebyggende i forhold til vold og trusler. Redskaberne vil både henvende sig til jer som arbejdsmiljøgruppe, men vil også være forslag til, hvordan I får engageret resten af medarbejdergruppen i forhold til at skabe gode holdbare løsninger på sigt.

Målgruppe: 
Arbejdsmiljøgruppen og personaleledere.

Tid: 
Fredag 29. januar kl. 8.00 – 10.00

Sted: 
OBS! Workshoppen foregår online. I vil senest dagen før modtage et link. som I skal bruge for at deltage.

Varighed: 
1 times oplæg med mulighed for at I efterfølgende kan stille konkrete spørgsmål.