Silkeborg Kommune har flere forskellige fagsystemer og IT-systemer. Der bliver løbende udbudt kurser i brug af systemerne i samarbejde med ansvarlig driftsafdeling.