Kom godt i gang med GO

Get Organized (GO) er Silkeborg Kommunens ESDH-system (elektroniske sags- og dokumenthåndterings system)

Tid:
20. januar 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 13. januar
23. februar 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 16. februar
25. marts 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 18. marts
21. april 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 14. april
20. maj 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 13. maj
16. juni 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 9. juni
17. august 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 10. august
23. september 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 16. september
26. oktober 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 19. oktober
18. november 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 11. november
14. december 2021 kl. 8.30 - 12.00. Tilmeldingsfrist 7. december  

Formål:
At give dig kendskab til funktioner i GetOrganized.

Indhold:

 • Journaliserings- og dokumentationspligten
 • Datatyper og regler for opbevaring
 • Enkeltsagsprincippet

samt følgende emner/funktioner i GO:

 • Opbygningen i GO
 • Rettigheder i GO
 • Navigation i GO
 • Oprettelse af emnesager
 • Oprettelse af borgersager
 • Indhold på en sag (ikke journaliseret/journaliseret/endeliggjort)
 • Sags- og dokumentprofiler
 • Oprettelse og journalisering af dokumenter
 • Journalnoter – hvad bruges de til
 • Brug af skabeloner i GO
 • GO og Outlook
  o Send mail fra GO
  o Journalisering af mails i GO
  o Synkronisering af Outlook til GO
 • Søgning i GO
   

Der vil ikke blive gennemgået Personalesager. Såfremt man har brug for at arbejde med Personalesager så kontaktes personalekonsulenterne for instruktion. 

Form:
Undervisningsformen er en vekslen mellem teori og opgaveløsning. Vi arbejder på kursuspc'ere i testmiljøet, men der vil i den sidste del af kurset være mulighed for at arbejde på egne PC’ere.

Målgruppe:
Alle ansatte, som føler sig usikre på brugen af GO, eller ønsker at opnå et større kendskab til funktionerne i GO. Hvis du er nyansat ved Silkeborg Kommune er kurset et must.


Undervisere:
Interne undervisere fra Silkeborg Kommune

Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, indgang Øst, 8600 Silkeborg. Der vil være kaffe/te med brød på kurset. 

Antal:
Max. 12 deltagere. Der skal være minimum 6 tilmeldte for at kurset bliver afviklet.

Pris:
250 kr. pr. kursusdeltager