Tid:
Onsdag 6. marts 2019 kl. 12.30 - 15.00. Tilmeldingsfrist 27. februar 2019

Indhold:
Opsætning af bruger
Forklaring på indkøbsstatus – bestilt/åben ordre/modtaget/faktureret
Forklaring på menuerne Indkøbsordrer/Varemodtagelse/Ikke bogførte fakturaer
Generel omkring fakturabehandling. Varemodtage / bogføre
Forklaring på de forskellige differencer der kan fremgå
De mest normale ”fejlkilder” når bogføring ikke går igennem
Flytte faktura til anden afdeling/bruger
Dubletter og Inaktive fakturaer
Hvordan ser jeg om en faktura er betalt til leverandør og hvornår det er sket
Sende elektronisk faktura på mail til andre
Udskrivning af faktura
Gennemgang af de forskellige søgemuligheder for at finde frem til en faktura.

Deltagerkreds:
Brugere af økonomi systemet Prisme

Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Underviser:
Økonomiafdelingen, Silkeborg Kommune

Pris:
250 kr. pr. deltager – der er kaffe/te med brød i en pause.

Antal:
Max. 16 deltagere pr. hold.