Bliv skarp på handle-, opholds- og betalingskommuneforhold på børneområdet

Det kan være rigtig svært at finde rundt i, hvem der skal handle og betale i sager, hvor flere kommuner er involveret. Og det bliver særligt kompliceret, når det omhandler børn

Kurset vil bl.a. omhandle

  • Hvilken kommune er opholdskommune for et barn og hvilken betydning har reglerne om forældremyndighed i den sammenhæng?
  • Hvem handler og betaler, når et barn er anbragt uden for hjemmet?
  • Hvem handler og betaler, når et barn, der er anbragt udenfor hjemmet, fylder 18 år?
  • Hvem handler og betaler, når en tidligere opholdskommune har udvist passivitet?
  • Hvem handler og betaler, når kommunerne er uenige og hvordan håndteres en uenighedssag?
  • Delegations- og handlekommuneaftaler – hvad er forskellen?
  • Hvilke udgifter skal dækkes og hvor længe?

Formål: 
Formålet med kurset er, at kursisterne bliver i stand til at identificere og vurdere, hvilken kommune, der er handle- og opholdskommune samt hvilken kommune, der er betalingskommune.

Målgruppe:
Sagsbehandlere, teamledere og ledere, der behandler borgersager på børneområdet.

Form og metode:
Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler som danner baggrund for gennemgang af regler og praksis.

Undervisere:
Anne Greve og Sonja Pedersen fra Jurateamet, Organisation og Personale.

Pris:
250 kr. pr. deltager.
Der kaffe/te og brød i en pause.

Antal:
Max 24 deltagere.