Kursus i grundlæggende forvaltningsret

Er du nyansat i kommunen eller trænger du til et ”brush up” på forvaltningsretten, så er dette lige et kursus for dig

Kurset tager afsæt i afgørelsessager og gennemgår forvaltningsrettens vigtigste bestemmelser og praksis indenfor myndighedsafgørelser. Kurset er dog også relevant for andre, der søger forståelse for den forvaltningsretlige kontekst en kommune agerer i.

Tid: 

Torsdag 11. juni 2020 kl. 8.30 - 15.30

Kurset omhandler
- Hvad er forvaltningsretlige grundsætninger
- Hvornår er der tale om en afgørelse/vejledning/ansøgning?
- Sagsoplysning, journaliseringspligt og notatpligt
- Partsbegrebet og partshøring
- Notatpligt og journaliseringspligt
- Hvordan ser en god afgørelse udFormål:
Formålet er at give kursisterne redskaber til at træffe rigtige afgørelse i forvaltningsretlig forstand (dvs. ikke et kursus i egentlig fag-lovgivning). For kursister, der ikke arbejder med myndighedsopgaver vil kurset give en forståelse af de regler, der gælder for kommunalt ansattes afgørelser.

Målgruppe:
Medarbejdere med myndighedsopgaver samt andre med interesse for forvaltningsrettens betydning for medarbejdernes opgaver.

Form/metode:
Traditionel tavleundervisning, som tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra kursisternes daglig. Undervisningen vil blive krydret med relevante diskussioner og øvelser. Kurset vil så vidt muligt blive tilpasset kursusdeltagernes arbejdsområde.

Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Underviser:

Konsulenter fra Jurateamet, Organisation og Personale.

Pris:
500 kr. pr. deltager.
Der fuld forplejning på dagen.

Antal:
Max 20 deltagere.