Kursus i grundlæggende forvaltningsret

Er du nyansat i kommunen eller trænger du til et ”brush up” på forvaltningsretten, så er dette lige et kursus for dig

Kurset tager afsæt i afgørelsessager og gennemgår forvaltningsrettens vigtigste bestemmelser og praksis indenfor myndighedsafgørelser. Kurset er dog også relevant for andre, der søger forståelse for den forvaltningsretlige kontekst en kommune agerer i.

Formål:
Formålet er at give kursisterne redskaber til at træffe rigtige afgørelse i forvaltningsretlig forstand (dvs. ikke et kursus i egentlig fag-lovgivning). For kursister, der ikke arbejder med myndighedsopgaver vil kurset give en forståelse af de regler, der gælder for kommunalt ansattes afgørelser.


Form:
Kurset er opbygget som e-læring bestående af videoer til hvert modul.  

Indhold: 
Modul 1 handler om afgørelser og vejledning
Modul 2 handler om parter og partsrepræsentation
Modul 3 handler om sagsoplysning
Modul 4 handler om notat- og journaliseringspligt

Målgruppe:
Medarbejdere med myndighedsopgaver samt andre med interesse for forvaltningsrettens betydning for medarbejdernes opgaver.

Modul 1 - Afgørelser og vejledning:

 

Modul 2 - Parter og partsrepræsentation:

 

Modul 3 - Sagsoplysning

 

Modul 4 - Notat- og journaliseringspligt  

 

Yderligere information om grundlæggende forvaltningsret:
Hvis du er interesseret i et oplæg eller kursus om kommunikation, som er særligt tilpasset din arbejdsplads, kan du henvende dig til Jurateamet på jurateam@silkeborg.dk