Bliv skarp på handle-, opholds- og betalingskommuneforhold på voksenområdet

Det kan være rigtig svært at finde rundt i, hvem der skal handle og betale i sager, hvor flere kommuner er involveret.

Kurset vil bl.a. omhandle

  • Hvilken kommune er opholdskommune?
  • Hvem handler og betaler, når borgeren fx er på/kommer fra forsorgshjem, krisecenter, kriminalforsorgens institutioner eller andre institutioner?
  • Hvem handler og betaler, hvor borgeren har udnyttet retten til frit valg?
  • Hvem handler og betaler, når kommunerne er uenige?
  • Delegations- og handlekommuneaftaler – hvad er forskellen

Formål:
Formålet med kurset er, at kursisterne bliver i stand til at identificere og vurdere, hvilken kommune, der er handle- og opholdskommune samt hvilken kommune, der er betalingskommune.

Målgruppe:
Sagsbehandlere, teamledere og ledere, der behandler borgersager på voksenområdet.

Form og metode:
Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler som danner baggrund for gennemgang af regler og praksis.

Tid:


Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Undervisere:
Jurister fra Jurateamet, Organisation og Personale.

Pris:
250 kr. pr. deltager.
Der kaffe/te og brød i en pause.

Antal:
Max 24 deltagere.