Redaktør i kommunens hjemmesidesystem (Sitecore)

Grundkursus for redaktører, der skal arbejde med kommunens hovedhjemmeside eller en hjemmeside til en institution, et projekt eller et lokalråd.

Dato (2019):

Torsdag 17. oktober 2019 kl. 9.00 - 12.00.

Sted:

Kurset afholdes på SKU - Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, Indgang Øst, 8600 Silkeborg. Med mindre andet er angivet sammen med datoen.

Målgruppe:

Kurset er for nye redaktører, der enten skal arbejde med kommunens hovedhjemmeside silkeborg.dk eller for nye redaktører på hjemmeside til en institution, et projekt eller et lokalråd. 

Bemærk: Hvis du skal have oprettet en helt ny hjemmeside, skal du kontakte os (Webteamet i Kommunikation), inden du tilmelder dig kurset, så vi kan sikre os, at hjemmesiden er klar til opbygning inden kurset.

Forudsætninger:

  • Du skal være vant til at bruge computer og internet i det daglige.
  • Du skal have lyst til at arbejde med hjemmesider og til at styrke kommunens kommunikation online.

Formål:

Du lærer at arbejde i hjemmesidesystemet, Sitecore, og får kendskab til retningslinjerne for opbygningen af kommunens hjemmesider.

Indhold:

3-timers kursus, hvor vi gennemgår funktioner i Sitecore med fokus på at redigere sider.
Kurset foregår i et testmiljø. De tekster og billeder, du arbejder med på kurset, kommer ikke på kommunens rigtige hjemmesider. 

Bemærk: Der er ikke indlagt tid til at arbejde i dybden med dit eget specifikke indhold. Hvis du har konkrete udfordringer med en side eller et site, efter du har deltaget i kurset, kan vi anbefale, at du dukker op til et af vores webværksteder.

Se datoer for Webværksted 

Form:

Vi veksler mellem undervisning og praktiske opgaver.

Antal deltagere - min:

3 deltagere pr. hold. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der er under 3 personer tilmeldt.

Antal deltagere - max:

12 deltagere pr. hold. 

Undervisere:

Interne undervisere fra Webteamet i Kommunikation, Silkeborg Kommune. 

Forplejning:

Der er hhv. morgenmad på formiddagskurser og eftermiddagskaffe med kage på eftermiddagskurser.

Pris:

250 kr. pr. deltager.
(Lokalråd deltager gratis)

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig kurset her (Åbner Plan2learn)