Redaktør i kommunens hjemmesidesystem (Sitecore)

Grundkursus for redaktører, der skal arbejde med kommunens hovedhjemmeside eller en hjemmeside til en institution, et projekt eller et lokalråd.

Læs mere om kurset her: 

Dato (2021):

Onsdag 7. april kl. 12-15

Onsdag 12. maj kl. 9-12

Bemærk: Kurser udbydes løbende efter behov, kontakt Webteamet (webteam@silkeborg.dk), hvis du har brug for et grundkursus. 

Form:

Virtuelt på Teams - du modtager link til kurset ved tilmelding.

Bemærk: Det vil være svært at følge kurset på en tablet, da der bliver præsenteret i et forholdsvist stort skærmbillede, desuden kan du ikke arbejde i Sitecore via tablet og vil derfor ikke kunne deltage i praktiske øvelser.

Målgruppe:

Kurset er for nye redaktører, der enten skal arbejde med kommunens hovedhjemmeside silkeborg.dk eller på hjemmeside til en institution, et projekt eller et lokalråd. 

Bemærk: Hvis du skal have oprettet en helt ny hjemmeside, skal du kontakte Webteamet, inden du tilmelder dig kurset, så vi kan sikre os, at hjemmesiden er klar til opbygning inden kurset.

Forudsætninger:

  • Du skal være vant til at bruge computer og internet i det daglige.

  • Du skal være forberedt på, at der er en række tekniske krav til redaktørarbejdet, du skal efterleve.
  • Du skal have lyst til at arbejde med hjemmesider og til at styrke kommunens kommunikation online.

Formål:

Du lærer at arbejde i hjemmesidesystemet, Sitecore, og får kendskab til krav og retningslinjer for opbygningen af kommunens hjemmesider.

Indhold:

3-timers kursus, hvor vi gennemgår funktioner i Sitecore med fokus på at redigere sider.
Kurset foregår i et testmiljø. De tekster og billeder, du arbejder med på kurset, kommer ikke på kommunens rigtige hjemmesider. 

Bemærk: Der er ikke indlagt tid til at arbejde i dybden med dit eget specifikke indhold. Hvis du har konkrete udfordringer med en side eller et site, efter du har deltaget i kurset, kan du kontakte Webteamet og få målrettet hjælp og sparring webteam@silkeborg.dk

Form:

Vi veksler mellem undervisning og få praktiske opgaver i Sitecore (dog færre hands on øvelser ved webinar end ved fysisk kursus). 

Antal deltagere - min:

3 deltagere pr. hold. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der er under 3 personer tilmeldt.

Antal deltagere - max:

12 deltagere pr. hold. 

Undervisere:

Interne underviser fra Webteamet i Kommunikation, Silkeborg Kommune. 

Pris:

Gratis

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig kurset her (Åbner Plan2learn)