Sådan efterlever du Lov om tilgængelighed

Tilgængelighed handler ikke kun om det system, hjemmesiden ligger i. Det er også vigtigt, at indholdet på hjemmesiden er tilgængeligt. Brug denne tjekliste til at sikre, at systemet og indholdet lever op til Lov om tilgængelighed.

Læs mere om lokalrådene og tilgængelighed

Tjekliste til tilgængelighed

Webstedet skal systemmæssigt leve op til WCAG 2.1:

Hvad er WCAG? Læs mere om WCAG standarderne 

Det er leverandøren af dit system/CMS, der skal sikre, at din hjemmeside systemmæssigt overholder WCAG-standarderne (kræver evt. udvikling/tilpasning af i dit cms).

Foretag evt. egen analyse af dit websteds tilgængelighed (se værktøjer nedenfor).

Medtag altid overholdelse af senest gældende WCAG-standard som krav ved indkøb af nye løsninger

Forslag til værktøjer til analysearbejdet:

(Bemærk, dette er en liste med forslag til programmer. Listen er ikke udtømmende)

PDF tjekker

PAC3 er til tjek af pdf’er. med PAC3, kan du tjekke om de pdf-filer, du vil have på din hjemmeside, er tilgængelige.

Hent PAC3 her

Tjek af farve-kontraster

Colour Contrast Analyser (CCA) er et værktøj, der hjælper med undersøge om din tekst er læsbar og om der er nok visuel kontrast mellem dine elementer, så som figurer og tekst, grafer og andre visuelle virkemidler.

Find Colour Contrast Analyzer her

Udvidelser/plugin til browser

En browserudvidelse er en udvidelse eller tilføjelse til browseren. Med en browser udvidelse får du nye funktioner direkte i din browser. De følgende udvidelser er fra Chrome Webshop, men kan muligvis også hentes til andre browsere.

Siteimprove Accessibility Checker

Du kan bruge Siteimproves Accessibility Checker til at evaluere en enkelt websides tilgængelighedsniveau. Når du har installeret udvidelsen kan du sætte den til at tjekke hvilken som helst siden og få nem og visuel feedback på dit indhold og opsætning.

Find Siteimprove checker her (til Chrome)

Wave

Wave er endnu et browserværktøj, der hjælper med at evaluere tilgængeligheden på en specifik side på din hjemmeside. Der findes en lang række tilgængelighedstjek, der kræver manuel kontrol, og som derfor ikke kan laves af en maskine, men Wave hjælper med at komme i gennem nogle af de manuelle tests.

Find Wave her (til Chrome)

Accessibility Insights for Web

Insights for web er primært målrettet udviklere. Det hjælper med at identificere tilgængelighedsproblemer i koden, så det hurtigt kan blive rettet til. Det er derfor et godt værktøj, hvis man skal dokumentere tilgængelighedsproblemer overfor en leverandør.

Hent Accessibility Insights for Web her (til Chrome)

Lighthouse

Lighthouse er et automatiseret værktøj, der genererer en rapport, der kan hjælpe dig med at optimere din hjemmeside/løsnings performance og kvalitet, herunder tilgængelighed. 

Hent Lighthouse her (til Chrome)

Al tekst, der bliver lagt på sider på et websted, skal overholde en række krav for at være tilgængelig:

Rens din tekst for formatering ved at kopiere den ind i notesblokken, før du kopierer teksten ind i dit CMS.

Måske har dit system en indbygget Indsæt som klartekst-funktionen, der sikrer, at der ikke kommer rester af formatering med fra fx Word - Formatering fra andre programmer roder i koden på din side, og gør det mere besværligt for hjælpeprogrammer og skærmlæsere at afkode teksten.

Undgå lange tekstpassager. Bryd teksten op i mindre afsnit og brug overskrifter, punktopstillinger, citater, så brugerne, hjælpeprogrammer og skærmlæsere, søgemaskiner nemt kan afkode sidens opbygning og indhold.

Fokuser på læsbarhed og brugervenlighed. Tilgængelige sider forbedrer oplevelsen for alle brugergrupper.

Lav sidetitler (øverste overskrift), der tydeligt og præcist beskriver sidens indhold. Det gavner både tilgængeligheden og sidens søgbarhed.

Overskrifter gør teksten nemt at afkode, så læseren hurtigt kan scanne indholdet

Marker altid dine overskrifter i brødteksten som overskrifter – og ikke bare som fed eller kursiv. Det gør det muligt for skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler at læse siderne korrekt

Inddel dine overskrifter hierarkisk så overskrift 1/2/3 osv. beskriver, hvordan de rangerer på siden:

HTML: <h1><h2><h3><h4>

Brug altid editorens eller tekstbehandlingssystemets knap til at markere dine lister som lister (bullets). Undlad at angive listepunkterne med almindelig bindestreg eller tal foran.

Bemærk, du er også nødt til at danne punktlister ”forfra”, hvis du kopierer tekst ind fra fx Word.

Dette er en korrekt punktliste (med html-koden for hhv. punktlister (bullets) og nummerlister):

HTML: 

  • Bullets: <li>
  1. Nummerering: <ol>

Linktekster skal være sigende for, hvad du linker til. Et link skal være en kort, enkeltstående sætning, der skal give mening, når den bliver læst op - det ikke nok med "Læs mere" eller "Klik her".

Lav altid linket på en hel sætning.

Men hold linkteksten på 100 tegn eller mindre.

Undgå at bruge url’en som linketekst

Alle billeder skal have en meningsfuld beskrivelse, der kan læses af en skærmlæser (= metadata.). Det er forskelligt, hvordan denne funktion er indbygget i et system, men der vil typisk være et "Alternativ tekst” eller ”Alt tekst” felt under egenskaberne for det enkelte billede.

En alt-tekst er en klar og præcis beskrivelse af, hvad billedet forestiller eller hvad hensigten med billedet er.

Hvis du bruger billedet som link, så brug alt-teksten til at beskrive linkdestinationen.

Undgå billeder med tekst i. Hvis det ikke kan undgås, så skriv teksten fra billedet i alt-teksten.

Grafer og diagrammer bør optræde sammen med tekst, der forklare betydningen/indholdet.

Alle dokumenter publiceret på en hjemmeside efter september 2018 skal være tilgængelige. Et dokument er fx en pdf eller en Word-fil.

Undgå derfor så vidt muligt, at publicere dokumenter til dit websted. Læg i stedet teksten fra dokumentet ind som html-tekst (tekst på en side).

Hvis ikke det giver mening at lægge teksten/indholdet fra dokumentet ind som html - hvis teksten fx er meget lang eller du ikke selv ejer dokumentet - så kan du lægger et resume, der beskriver indholdet i dokumentet, ind som i html-tekst "ved siden af" dokumentet.

Der bør også være præcise kontaktoplysninger til den person, der kan give yderligere information om indholdet.

Ved en liste med referater, vil det for lokalråd være dækkende at henvise til fx formanden, hvis en bruger har problemer med at læse et af referaterne.

Undgå så vidt muligt at publicere dokumenter, der ikke er produceret af lokalrådet selv. Hvis lokalrådet skal henvise til informationer, rapporter, afgørelser og lign. fra andre parter, bør lokalrådet i stedet linke til den side, hvor originalen er offentliggjort - fx på kommunens hjemmeside. 

Tænk over, hvem du skriver til og tilrettelæg sproget efter modtagerens (faglige) niveau.

Undgå indforstået sprog og tag udgangspunkt i, at teksten skal kunne stå for sig selv.

Undgå instruktioner som udelukkende er baseret på indholdets placering på siden. Fx “I boksen til højre”.

Skriv derimod “I boksen med overskriften “Relaterede links og udgivelser”…”.

Undlad udelukkende at anvise handlinger gennem farve og form. Det duer for eksempel ikke at skrive: "Klik på den grønne".

Skriv i stedet "Fortsæt ved at klikke på Videre".

Brug korte og præcise sætninger i din tekst. Hvis det er nødvendigt med lange sætninger, så hold afsnitene på én sætning pr. afsnit

Brug korte ord, når det er muligt.

Hvis der bliver brugt flere forskellige sprog i dit indhold, så brug sprogkoder til at markere det nye sprog.

HTML: Sprog: la=da

Forsyn video med undertekster (herunder lydbeskrivelser).

Gennemgå autogenerede undertekster for at sikre kvaliteten.

Lydklip skal transskriberes, så der sammen med lydklippet ligger en læsbar tekstversion af lydklippet.

Bemærk: Loven omfatter ikke livestreamet video og lyd. Optaget video og lyd er omfattet af loven fra september 2020

Alle websteder (og apps) skal have en tilgængelighedserklæring fra det tidspunkt webstedet/app'en er omfattet af loven, dvs. enten pr. 23. september 2019 eller 2020 (apps juni juni 20121).

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet et værktøj, WAS-tool, hvor myndigheder og offentligretlige organer, kan oprette tilgængelighedserklæringer.

Læs mere om Tilgængelighedserklæringer på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside