Webtilgængelighed og lokalrådene

I april 2018 er Lov om tilgængelighed trådt i kraft. Lokalrådene er omfattet af loven.

Lov om tilgængelighed skal sikre, at flest mulige borgere - personer med handicap eller funktionsnedsættelse - kan bruge offentlige myndigheders og offentligretlige organer hjemmesider (og apps). Lokalråd er et offentligretligt organ og dermed omfattet af loven.

Loven stiller krav til, hvordan et websteder skal være bygget op og til det indhold, der ligger på webstederne. Alle offentlige og offentligretlige websteder og apps skal være webtilgængelige.

Tilgængeligheden vedrører både selve hjemmesidesystemet (cms) og det indhold, der ligger på en hjemmeside (sider, billeder, dokumenter).

En hjemmeside er tilgængelig, når den overholder en række tekniske standarder, men helt forenklet skal brugerne fx kunne anvende hjemmesiden uden brug af mus, og alt nyere indhold på hjemmesiden skal kunne læses højt af en skærmlæser.

For de lokalråd, der har hjemmeside i kommunens system Sitecore, sikrer Webteamet, at systemet overholder gældende krav. Alle lokalråd i Silkeborg Kommune har mulighed for gratis at anvende kommunens system, det kræver dog kursus i brug af systemet (kontakt Webteamet).

Lokalråd, der har hjemmesider i andre systemer, skal selv sikre, at de løsninger, de anvender, lever op til kravene.

Alle lokalråd med en hjemmeside, uanset system, har selv ansvaret for at sikre, at indholdet på hjemmesiden er tilgængeligt. 

Læs hvad du kan gøre for at sikre, at din hjemmeside lever op til kravene

Loven træder i kraft løbende:

  • For nye websteder: offentliggjort/ændret efter 23. september 2018, gælder kravene fra 23. september 2019
  • For ældre websteder: offentliggjort/ændret før 23. september 2018, gælder kravene fra 23. september 2020

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Find mere information om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Se Digitaliseringsstyrelsens forklaring på hvorfor lokalråd er omfattet af loven (nederste afsnit på siden)