Kursus i visuel og faciliteret mødeledelse

Kurset henvender sig til dig, der ofte leder møder og ønsker at lære nye faciliteringsteknikker og hvordan du kan anvende tegninger som et process og kommunikationsværktøj i møder.

Formål

Formålet med kurset er at give dig værktøj og metoder til facilitere møder med energi, engagement, fokus og fremdrift.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der ofte leder møder og ønsker at lære nye faciliteringsteknikker og hvordan du kan anvende tegninger som et process og kommunikationsværktøj i møder.

Tid

Torsdag 5. marts 2020 kl. 9.00 – 15.30

Sted

Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Indhold

På kurset vil du lære facilitering som metode og praktisk procesdesign. Du vil lære, hvordan du designer effektive møder ved at lave klare åbne, process og lukkefaser. Du vil også blive introduceret til, hvordan du kan anvende tegninger både i planlægnings- og afviklingsfasen. Vi vil også arbejde med visuelle skabeloner og tegnede agendaer.

Du vil:

  • lære facilitering som metode
  • lære praktisk processdesign og hvordan du anvender en visuel skabelon til at planlægge møder
  • blive introduceret til køreplaner og hvordan de kan anvendes
  • udvikle og arbejde med visuelle maler
  • tegne indbydende agendaer, der både kan bruges i mødeindkaldelse, under mødet og som referat efter mødet.

Udbytte

Efter kurset er du kendt med facilitering som metode. Du ved, hvordan du kan designe gode møder med klare åbne, undersøgelser og lukke faser. Du har lært at strukturere indhold således, at møderne bliver mere effektive og tidsbesparende. Du har også lært en række tegneteknikker og ved, hvordan du kan bruge tegninger som et værktøj, både når du planlægger møderne og som styrings- og dialogværktøj under mødet.

Om underviseren

Annette Haugen er både procesleder og grafisk facilitator og hun veksler mellem at undervise i facilitering og grafisk facilitering, facilitere workshops som ekstern konsulent og lave illustrationer. Hendes baggrund er statskundskab og journalistik, men hun har arbejdet med processledelse siden 2012.

Antal deltagere:

Max. 12 deltagere pr. hold. Der skal være minimum 10 tilmeldte for at kurset bliver afviklet.

Pris:

2.300 kr. pr. deltager - ved 12 tilmeldte

2.700 kr. pr. deltager - hvis der er under 12 tilmeldte