Kursus for uddannelsesansvarlige

Organisation og Personale vil gerne klæde de uddannelsesansvarlige på til rollen overfor kontoreleverne.

På kurset bliver du klogere på din rolle som uddannelsesansvarlig. Vi gennemgår baggrunden for at blive kontorelev og du bliver klædt på til opgaven som uddannelsesansvarlig - både de daglige praktiske opgaver såvel som kommunikation og samtaler med eleven.

Fredag 5. november 2021 kl. 8.15 - 14.30.


Formålet med kurset er, at du bliver sikker i din funktion som uddannelsesansvarlig og kender din rolle og hvor du kan hente støtte og hjælp.

Målet med dagen er, at du som uddannelsesansvarlig får:

  • kendskab til uddannelsens formelle grundlag
  • introduktion til opgaver som uddannelsesansvarlig
  • kan håndterer udfordringer med eleven
  • kendskab til god kommunikation og konflikthåndtering