Kursus for nyansatte på 0-18 års området

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen afholder kursusdag for nyansatte i de to afdelinger.

Formålet er at introducere nyansatte for kommunens organisering, de overordnede politikker, strategier, rammer, love samt indsatser, som er gældende for vores arbejde med børn og unge i 0-18 års området. Samt at medarbejderne deltager i tværfaglige drøftelser og udveksler erfaringer.

Målet med dagen er, at du som medarbejder får

• kendskab til kommunens organisering
• kendskab til love, politikker og strategier på 0-18 års området
• kendskab til rammer og metoder der arbejdes ud fra i 0-18 års området
• mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger via tværfagligt gruppearbejde med cases

Kursusdagen afvikles:
Onsdag 6. november 2019 kl. 8.30 - 15.00 på Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Tilmelding senest 16. oktober 2019.
Der er fuld forplejning hele dagen.

Forud for dagen vil du modtage en ”digital kursus-pakke” som blandt andet indeholder: ”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik – Medarbejderpjecen”, ”Mindset for Inklusion på 0-18 års området”, ”Lærings- og Trivselspolitik 0-18 år”, ”I barnets tarv” samt "Trivsel på tværs".

Disse materialer skal læses som forberedelse til dagen.

Der er plads til max 30 deltagere og optagelse sker efter først til mølle princip ligesom tværfaglig repræsentation vil blive tilgodeset.

Deltagerafgift betales af central pulje.

Program på dagen:

Kl. 08.30 – 09.00 Velkomst, morgenkaffe m. brød og kort præsentation

Kl. 09.00 – 10.30 Silkeborg Kommunes børnesyn, dannelsessyn og mindset.
”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik”, ”Lærings- og Trivselspolitik”, og ”Mindset for Inklusion” v/ Birgitte Kornerup, teamleder i PPR

Kl. 10.30 – 10.40 Pause

Kl. 10.40 – 12.30 Samarbejdsmodellen for Trivsel på tværs
Præsentation af forståelsesramme, systematik og metode v/ Eva Bak, Udviklingskonsulent, Børne- og Familieafdelingen

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost

Kl. 13.15 - 14.30 Samarbejdet om børn i udsatte positioner.
I Barnets Tarv, underretningspligt, introduktion til Familie og Børnehandicap v/ Louise Austeen Leth, teamleder, Familie og Børnehandicap

Kl. 14.30 - 15.00 Opsamling og evaluering af dagenMedbring PC eller iPad, da der undervejs i forløbet muligvis bliver behov for, at du orienterer dig i materiale på nettet.