Ledelse for projektledere

Denne intensive dag henvender sig til projektledere og tovholdere der ønsker at dygtiggøre sig inden for specifikke ledelsesdiscipliner koblet til projekter og opgave med mange bidragsydere/interessenter.

Vi skærer ind til kernen i ledelse, og kobler ledelsesforståelse med brugbare operationelle værktøjer til styrkelse af ledelsesgerningen i projektarbejdet.

Kursus i Silkeborg Kommunes projektmodel er en forudsætning for deltagelse i dette kursus.

Tid:
Torsdag 10. februar 2022 kl. 8.30 - 15.00


Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Underviser
Martin Riiser - https://wegenerriiser.dk/

Værktøjer til styrkelse af ledelse i dine projekter:
• Basale psykologiske behov for performance og motivation - og de 3 M'er
• Værktøjer til forståelse af dig selv og kommunikationen med andre
• Situationsbaseret ledelse, til opgavedelegering og opgavestøtte
• Mødeledelse, spild andres tid på en bedre måde
• Evaluering af din ledelsesindsats, hvordan og hvornår?

Det får du med hjem:
• En bedre forståelse af hvad ledelse er i projektarbejdet
• Forstå hvilke vilkår du selv og andre arbejder bedst under, hvad der motivere og hvad der ikke gør
• Forstå dine egne styrker og svagheder i ledelsesgerningen, hvorfor du reagerer som du gør og hvordan andre ser din adfærd
• Få indsigt i hvordan en personprofil kan bruges som ledelsesredskab i daglig kommunikation og i mødet med andre
• Et værktøj til forståelse af hvordan du støtter mennesker i opgaveløsning og uddelegering af opgaver
• Et enkelt og konkret koncept til bedre mødeledelse
• Staldtips til små indsatser der styrker ledelsen i projektet generelt


Målgruppe:
Projektledere der har gennemført Kursus i Silkeborg Kommunes projektmodel.

Forberedelse:
• Nedskriv din definition på god ledelse
• Nedskriv mindst 10 gode fif og/eller indsatser du har oplevet andre, eller du selv, har brugt til styrkelse af god ledelse i projektarbejdet

Pris:
750 kr. pr. deltager. Restbeløbet bliver betalt af en central pulje.

Antal:
Max. 18 personer.