Sejlads med børn og unge

Søfartsstyrelsen har på baggrund af sejladsulykken på Præstø Fjord udsendt nye regler for sejlads med mindre fartøjer. Bekendtgørelsen og besætningsfastsættelsen beskriver de nye regler for sejlads med børn og unge (passagerer).

Efter sejladsulykken i 2011 udsendte Søfartsstyrelsen et sæt midlertidige retningslinjer. Disse retningslinjer er nu erstattet af de nye bekendtgørelser:
SFS 956 – omhandler konstruktion
SFS 963 – krav til bemandingen

Inden al sejladsaktiviteter med børn og unge som passagerer, er den første forudsætning at alle har et godkendt 8 timers førstehjælpsbevis. Samtidig skal medarbejderne have kompetencer til sejlads i kano og havkajak.


Sikkerhedskursus

I forbindelse med sejlads med børn og unge er det en forudsætning at medarbejderne har kompetence til sejlads i kano og havkajak

Sejlads sikkerhedskursus

Førstehjælpskursus

Inden al sejladsaktiviteter med børn og unge som passagerer, er den første forudsætning at alle har et godkendt 8 timers førstehjælpsbevis


Førstehjælp