Sejlads sikkerhedskursus

I forbindelse med sejladsaktiviteter med børn og unge i Silkeborg Kommune er det udover det godkendte 12 timers førstehjælpebevis også en forudsætning at medarbejderne har kompetence til sejlads i kano og havkajak.

Der står blandt andet i Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer, at føreren af et fartøj skal sikre et godt sømandsskab, og at menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende.

Desuden står der, at man skal have indgående kendskab til sejlads med den aktuelle fartøjstype, søsikkerhed, redning til søs samt kendskab til vurdering af vejrforholdets betydning for sejladsen.

Derfor arrangerer og betaler Forsikringsteamet for dette endags sikkerhedskursus i år, så vi sikrer os, at de medarbejdere der skal lave sejleaktiviteter med passagerer, har den nødvendige kompetence.
Ovenstående er ikke udtømmende, men er en del af bekendtgørelserne.
Husk at læse bekendtgørelserne: SFS 956, omhandler konstruktion og SFS 963, krav til bemandingen.

Der er forskel på om det er sejlads med kano eller kajak. Hvis du skal sejle med både kano og kajak, er du nødt til at tilmelde dig to kurser. Se valgmuligheder nedenfor.

Sted:
Kurserne forgår ved Silkeborg Naturfagscenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. I det øverste lokale.
Der vil være stillet kanoer, redningsveste samt våddragter til rådighed.

Husk at medbringe tøj efter vejret og evt. skiftetøj.

Kursets opbygning:
kurset er opbygget i 2 moduler, et teoretisk og et praktisk.

Underviser:
Naturvejleder Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne, Odense C.

Antal:
Der er max. plads til 9 deltagere på hvert hold.

Pris:

Ved 8 deltagere: 700 kr. pr. deltager - inkl. forplejning.
Ved 5 deltagere: 1.100 kr. pr. deltager - inkl. forplejning.