Basiskursus i førstehjælp (6 timer)

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere forskellige hændelser

I løbet af de 6 timer som kurset varer kommer vi ind over følgende emner:

  • Førstehjælp ved hjertestop med og uden hjertestarter
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Vurdering og lejring af tilskadekomne
  • Sætter deltageren i stand til at agere på et ulykkessted (trafik, arbejdsplads o. lign.)
  • Praktiske øvelser

Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.


Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:

600 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte
800 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.


Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.