Elementær brandbekæmpelse (3 timer)

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere mindre brande.

Formålet med uddannelsen er at give deltageren viden og færdigheder til at kunne foretage alarmering og trinvis brandbekæmpelse under anvendelse af simple slukningsmidler og under hensyntagen til egen sikkerhed.

På kurset gennemgås hvordan du bør forholde dig i tilfælde af brand og hvordan du med enkle hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelsen. Der indgår praktiske øvelser med brandtæppe, pulverslukker og kulsyreslukker.


Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.

Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
600 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte.
800 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.


Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.