Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (7 timer)

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere forskellige hændelser omkring førstehjælp til børn

Kurset varer 7 timer - og målsætningen er at:
  • Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning.
  • Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegemer i luftvejene
  • Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader, ulykker og akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.


Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.

Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
700 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte.
900 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.


Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.