Førstehjælpere med særligt ansvar (12 timer)

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere forskellige hændelser

I løbet af de 12 timer som et grundkursus varer kommer vi ind over følgende emner:

  • Førstehjælp ved hjertestop med og uden hjertestarter
  • Førstehjælp ved ulykker, blødninger, skader på bevægeapparatet, småskader, forbrændinger, ætsninger, forgiftninger
  • Praktiske øvelser

Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.


Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
1.000 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte
1.200 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.

Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.