Førstehjælp ombord på mindre fartøjer (8 timer)

Dansk Førstehjælpsråd har udarbejdet en førstehjælpsuddannelse for personer ombord på mindre fartøjer og i søsport. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og indgå i bekendtgørelser på området.

I løbet af de 8 timer som kurset varer kommer vi ind over følgende emner:


  • Førstehjælp ved hjertestop med og uden hjertestarter
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
  • Førstehjælp ved akutte sygdomme
  • Førstehjælp ved livstruende blødninger
  • Praktiske øvelser

Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.

Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
800 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte.
1000 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.
Der er heldags-forplejning på kurset.

Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.