Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere disse og mange flere hændelser.

I løbet af de 4 timer som kurset varer kommer vi ind over følgende emner:

  • Trinvis førstehjælp
  • Fremmedlegemer i luftvejene hos voksne
  • Alarmering
  • Førstehjælp ved blodprop i hjertet
  • Hjerte-Lunge-Redning
  • Hjertestarter

Deltagerkreds:

Alle ansatte ved Silkeborg Kommune.

Tid: 


Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
500 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte.
600 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.


Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.