Kursus i Varmt arbejde

På kurset lærer du via teori og praktiske øvelser at håndtere forskellige hændelser

Hvert år opstår der brande som er forårsaget af varmt arbejde. Disse brande kan betyde et kæmpe økonomisk tab for arbejdspladser og forsikringsselskaber.  

For at undgå disse brande afholdes der kursus i varmt arbejde som flere og flere steder er et krav for at må udføre bl.a. tagdækning, vinkelslibning, ukrudtsbrænding, lodning, svejsning og andre former for varmt arbejde.

Et kursus i varmt arbejde indeholder bl.a.:

  • Vurdering af de sikkerhedsforanstaltninger der skal tages forud for udførelse af varmt arbejde
  • Korrekt betjening af gnist- og varmeproducerende værktøj
  • Brandslukning
  • Korrekt indretning af arbejdspladsen
  • Udførelse af de nødvendige brandtekniske forholdsregler inden opstart af arbejdet  

Ved gennemført kursus med tilfredsstillende resultat, udstedes der bevis som er gyldigt i 5 år i hele Norden.

En del af kurset (ca. ½ time) foregår udendørs, så du skal huske tøj der passer til vejrforholdene (man bliver ikke beskidt).

 

Deltagerkreds:
Alle ansatte ved Silkeborg Kommune, der udfører varmt arbejde.

Tid:


Der er kaffe/te og rundstykker i en pause om formiddagen.
Der er smørrebrød med vand/sodavand til frokost. 


Sted:
Brandstationen, lokale U2, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg

Pris:
1.000 kr. pr. deltager - ved 16 tilmeldte
1.200 kr. pr. deltager - hvis der er under 16 tilmeldte.

Antal:
Max. 16 deltagere.
Hvis der er under 8 tilmeldte aflyses holdet.