Vil du bruge aktionslæring til organisationsudvikling?

Flere og flere ledere oplever, at de gængse organisationsudviklingsværktøjer har begrænsninger, derfor hælder vi gammel gift på nye sprøjter og genintroducerer aktionslæringen i en ny form.

Aktionslæringens styrke ligger i en vekselvirkning mellem aktion og refleksion, der dels fremmer implementering og forankring, dels kan afstedkomme positive bivirkninger i form af større social sammenhængskraft og tilfredshed.

Formål:

  • At give indsigt i aktionslæring som metode At understøtte udvikling og implementering af organisationsudviklingsprocesser
  • At klæde lederne på til at gennemføre udviklingsprocesser med aktionslæring som metode

Indhold:

  • Indsigt i aktionslæring som begreb og metode
  • Værktøjer til brug i aktionslæringsprocessen
  • Praktisk planlægning og afholdelse af aktionslæringsprocessen

Målgruppe:

Ledere – eller som rekvireret konsulentydelse til en arbejdsplads

Form:

Veksler mellem oplæg, træning og plenumdrøftelser

Undervisere:

HR-konsulenter.

Tid:

4 timer

Sted:

Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, indgang Øst, 8600 Silkeborg.

Antal:

Max 24 deltagere