Introduktion for nye ledere

Målgruppen er nyansatte ledere, konstituerede ledere og basisansatte i organisationen, der bliver udnævnt til leder.


Formål:
  • Klæde de nye ledere på med væsentlige informationer omkring de ydelser Organisation og Personale har på hylden, og som har betydning for varetagelse af ledelsesopgaven.
  • Hjælpe vores nye ledere i organisationen med at lykkes.
  • Skabe kontakt mellem den nye leder og Organisation og Personale.

Form:
Møderne afholdes én gang i sidste halvdel af måneden, således at de nye ledere lige får tid til at ”lande”. HR Support står for indkaldelse og afholdelse af møderne. Som udgangspunkt afholdes møderne fra kl. 8.30 – 12.00 (ca.) i lokaler i Organisation og Personale, Søvej 3.

Indhold på mødet:
  • Velkomst og præsentation af deltagere.
  • Information om: Kommunens opbygning, Overordnet strategiplan, Hvad rører sig lige nu?, Ledelsesgrundlag, Ledelsesudvikling og Lederuddannelse.
  • Præsentation af kommunens intranet. 
  • Almen information om Organisation og Personale samt gennemgang af, hvad O & P kan tilbyde – på en kort og overskuelig måde – med henvisning til intranettet, hvor den nye leder kan finde relevante ting og kontaktpersoner for de forskellige sektioner. Målet er, at lederen bliver bekendt med, hvor vi på hvert vores felt er klar til at støtte og sparre med den pågældende efter behov
  • Evaluering, drøftelse, spørgsmål m.m.
  • Rundvisning i Organisation og Personale