Tilbud til din ledergruppe

Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov.

I Kommunikation har vi samlet en række kurser, workshops og processer målrettet ledergrupper i Silkeborg Kommune.

Indholdet hænger sammen med koncernledelsens strategi, samtidigt med at kurserne kan tilpasses afdelingernes aktuelle behov.

Kurserne giver en række redskaber og hands on-opgaver, hvor I kommer til at arbejde med eksempler fra jeres egen hverdag. Målet er, at redskaber og læring fra kurserne kan bruges umiddelbart i jeres daglige arbejde.

Læs mere om de forskellige kurser her.

1) Strategisk Kommunikation - med udgangspunkt i jeres strategiske udfordringer

Vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle strategiske udfordringer og arbejder med kommunikationsindsatsen overfor nøgleinteressenter. 

Vi arbejder med forskellige discipliner indenfor kommunikation:

 • Hvad er jeres strategiske udfordringer?
 • Hvad vil I gerne opnå, og hvordan kan kommunikation hjælpe jer til at nå det?
 • Hvem er jeres vigtigste interessenter, hvor møder I dem?
 • Hvad er de vigtigste budskaber?
 • Hvordan kommunikerer I, når der sker forandringer?
 • Hvordan kommunikerer I, når det spidser til?

I får konkrete redskaber, der kan hjælpe jer i kommunikationsopgaven og få overblik over mål, målgrupper og budskaber for jeres kommunikation.

Varighed: Halv/hel dag

2) Kommunikation, der flytter mennesker

Kommunikation i forbindelse med projekter og forskellige konkrete tiltag handler ofte om at få andre til at tænke eller handle på en bestemt måde – og det er ikke så nemt endda. Vil I flytte mennesker, skal jeres mål, budskaber og målgrupper være skarpe og veldefinerede. I skal have en plan.

 • Hvad vil I opnå i forhold til hvem?
 • Hvad er budskabet?

Det er de primære spørgsmål, som vi arbejder med på workshoppen. I får konkrete redskaber, der kan hjælpe jer til at komme i gang med at planlægge kommunikationsopgaven og få overblik over mål, målgrupper, budskaber, medier og tidsplan for kommunikationen.

I kommer til at arbejde ud fra jeres egne opgaver og projekter.

Varighed: Halv/hel dag

3) Intensiv budskabstræning på TV

Budskaberne på tv skal være korte, klare, præcise og billedskabende for at trænge igennem. Det, du lærer ved at optræde på tv, fungerer også i mange andre sammenhænge – både over for radio- og avisjournalister og overfor et publikum.

Du får konkrete værktøjer til at håndtere interviewet professionelt og godt, herunder værktøjer til, hvordan du kan vende et kritisk spørgsmål til et godt svar, hvor du også får dit eget budskab ud.

Træningen foregår foran et tv-kamera. Interviewene gennemføres af journalist Palle Steffensen, som har mange års erfaring fra DR og TV 2, bl.a. som redaktionschef på TV Avisen. Desuden deltager medarbejdere fra Kommunikation, som vil fungere som coaches undervejs.

På kurset får I desuden et kort teoretisk oplæg, som blandt andet indeholder:

 • Hvad er din rolle i interviewet? Der er forskel på, om du deltager i et partsinterview, hvor du kan optræde som helt eller skurk, eller om deltager du i
  et ekspertinterview eller et erfaringsinterview
 • Hvad er vinklen i interviewet? Det vil sige den flig af sagen, som interviewet fokuserer på
 • Hvad er dit budskab? Hvordan får du det formidlet?

Træningen bygges op omkring konkrete temaer eller cases fra jeres hverdag. Det vil typisk være temaer, som det er kompliceret at svare på eller som er indviklede eller tekniske at forklare.

Kurset afvikles i trygge omgivelser, og I har gode muligheder for at prøve jer selv af, for det koster ingenting at begå fejl eller at sige noget sludder. Det lærer I kun af. Og intet der er sagt eller optaget på kurset kommer uden for kursuslokalet.

Varighed: En hel dag

Pris pr. deltager: 5.000 kr.

Afdelingschefer og sektionschefer dog kun 3.000 kr., da der gives tilskud fra en central pulje til lederudvikling.

4) Kriseledelse med udgangspunkt i jeres realistiske scenarier 

Som kommune er vi underlagt stor offentlig bevågenhed, både fra medier, borgere, brugere, foreninger, interesseorganisationer, medarbejdere, andre myndigheder,
erhvervsliv og samarbejdspartnere. Men hvad gør vi, når vi kommer i søgelyset med en sag?

Kritisk medieomtale er sjældent en positiv oplevelse og kan give langvarige efterdønninger. Nogle kritiske historier er umulige at forhindre. Men måske kan I forudse dem. I kan i hvert fald håndtere dem mere eller mindre heldigt.

Derfor er det en god idé at være forberedt. Enten for at minimere risikoen for kritisk mediefokus eller for at kunne agere fornuftigt, når mediekrisen raser.

 • Hvordan opstår en sag, og hvordan kan man spotte krisen før den opstår?
 • Hvordan håndterer I kommunikationen under og efter en krise?
 • Hvilke typer kriser findes der?
 • Hvilke interessenter er der i krisen, og hvordan kan de håndteres?
 • Hvilke forklaringsstrategier kan I vælge i forskellige situationer?

Kurset tager udgangspunkt i jeres virkelighed og erfaringer.

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser. I får et indblik i, hvad der sker i forskellige typer af mediekriser, og hvad I selv kan gøre for at minimere
risikoen eller skaden.

Varighed: Halv/hel dag

Se også vores andre kurser i kommunikation

Hvis I har spørgsmål eller er interesseret i nogle af kurserne, er I velkomne til at henvende jer til os: