Personalejura

Noget af det svære ved ledelsesopgaven er, at du indimellem skal tage sanktioner i brug over for medarbejdere

Dette kan både være ubehageligt og forbundet med en vis usikkerhed, men erfaringen er, at hvis du som leder har styr på de forskellige sanktionsmuligheder og deres indbyrdes betydning, bliver processen knap så udfordrende.

Påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning. Hvad skal der til? Og kan du springe nogle af dem over?

Derudover vil vi kort gennemgå procedure for personalereduktioner ved besparelser, opgavebortfald og lign.

Sted:
Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, Indgang Øst, 8600 Silkeborg.

Form:

Vi gennemgår de tjenstlige sanktionsmuligheder og ser på konkrete eksempler.

Målgruppe:
Alle ledere i Silkeborg Kommune

Undervisere:

Heidi Monbjerg Steffensen og Britt Kjeldtoft Hollerup, Organisation og Personale

Pris:
250 kr. pr. deltagere.
Der er formiddagskaffe med brød på kurset.

Antal:
Max. 24 deltagere.