Gør Minus til Plus i sygefraværssamtalen

At snakke fravær med medarbejderen på en lidt anderledes måde. Denne type samtaler bygger på en anerkendende tilgang – med fokus på sundhed, den gode arbejdsplads og nærvær i dagligdagen.

På dette kursus får du præsenteret værktøjet ”Plus-Minus-Samtale”. Værktøjet anvendes typisk ved kortere fraværsperioder – såsom 14 dages fravær og/eller 3 perioder inden for 3 måneder.

Konceptet i samtaleskabelonen er, at samtalen tager udgangspunkt i 7 billeder, som hvert repræsenterer et tema, der kan have relevans for medarbejderens fravær – på såvel plus- som på minussiden. Det drejer sig om temaer som privatliv, fysisk/psykisk helbred, arbejdstid/organisering, arbejdsopgaver, kollegaerne/det sociale samt ledelsen/arbejdspladsen.

For hvert billede samtales der om plus-sider og minus-sider inden for de emner, medarbejderen/lederen finder relevant for det aktuelle fravær/nærvær.

Udtalelser fra ledere, der tidligere har været på kursus i værktøjet:

”Plus-minus-samtaleskemaet er en del af vores redskaber. Det er et godt skema, der giver god mening, og som giver en god ramme omkring samtalerne, hvor den bruges” og

”Vi bruger redskabet i nogle af de samtaler, hvor sygefraværet ikke bare er ”simpelt” – altså hvor vi sammen ønsker at afdække, hvad der kan ligge bag fraværet. Det er et godt redskab, som hele ledergruppen har prøvet at bruge. Det har været godt ift. at se mere bredt på fravær, og vi har oplevet en stor åbenhed fra medarbejdernes side – og også nogle ”aha-oplevelser”, når vi har siddet i samtalen”.

Formål med kurset:

  • At få kendskab til værktøjet
  • At øve dig i at bruge skemaet

Når du som leder har været på kurset, må du anvende værtøjet/samtalekonceptet, som er blevet præsenteret på kurset.

Kursusindhold:

  • Teori
  • Præsentation af ”Plus-Minus-skemaet”
  • Formkrav og generelle ting
  • Øvelser

Forberedelse:
Som deltager skal du medbringe en anonym case om en af dine (forventede) samtaler med en medarbejder med hyppigt fravær, som vi skal bruge, når vi øver os i at bruge værktøjet.

Målgruppe:
Ledere i kommunen, som har lyst til at lære værktøjet at kende for at kunne anvende det i forbindelse med samtaler.

Underviser:
HR Support, Organisation og Personale, Silkeborg Kommune

Sted:
Kurset foregår i Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Pris:
250 kr. inkl. formiddagskaffe med brød.