Budgetforståelse

Grundkursus i budgetforståelse for medarbejderrepræsentanter i MED systemet

Indhold:

  • Gennemgang af processen for udarbejdelse af budgettet
  • Gennemgang af budgettets overordnede opbygning og indhold
  • Gennemgang af budgettets opbygning og indhold på relevant afdeling/stabs område
  • Gennemgang af bevillingsregler og regler for økonomisk decentralisering 
  • Gennemgang af proces mv. for opfølgninger på budgettet

Formål:

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i Silkeborg Kommunes budgetmed henblik på at kvalificere drøftelser omkring budgettet i MED systemet. Der udbydes kurser for hver afdeling/stabs område med henblik på, at deltagerne kan få indsigt i budgettet på deres område.

Deltagerkreds:

Kurset henvender sig til medarbejderrepræsentanter i MED systemet samt øvrige tillidsrepræsentanter, der i det daglige arbejder med budgettet.

Underviser:

Økonomimedarbejdere fra de enkelte afdelinger/stabe

Praktiske oplysninger:

SKU kan være behjælpelig med de praktiske rammer. 

Pris:

Evt. udgifter betales af central pulje.