Tid:

Hold 1: 9. og 10. februar 2021 kl. 8.15 - 15.30
Hold 2: 2. og 3. marts 2021 kl. 8.15 - 15.30
Hold 3: 4. og 5. maj 2021 kl. 8.15 - 15.30
Hold 4: 1. og 2. juni 2021 kl. 8.15 - 15.30 
Hold 5: 7. og 8. september 2021 kl. 8.15 - 15.30
Hold 6: 16. og 17. november 2021 kl. 8.15 - 15.30


Formål:
  • At kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til konstruktivt at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet, dvs. opgaver vedrørende arbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen
  • At skabe forudsætning for, at disse forhold løses i et helhedsperspektiv
  • At skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejde er af væsentlig betydning for såvel udvikling af kvalitet og service i kommunen, som for personalepolitikken og for medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder
  • At medvirke til, at samarbejdet kan udføres i praksis under hensyntagen til de særlige politiske vilkår, som kendetegner arbejdet i det kommunale system

Indhold:

  • Rammeaftalen – de overordnede tanker og visioner
  • Den lokale MED-aftale, herunder sammenhængen til Silkeborg Kommunes værdigrundlag (MVV) 
  • Silkeborg Kommunes MED-struktur og organisering – HovedMED, OmrådeMED og LokalMED
  • MED-udvalgets opgaver
  • Roller i MED-udvalget og for det enkelte medlem
  • Informationssøgningen, herunder brugen af Silkeborg Kommunes Intranet og arbejdsmiljøhåndbog

Målgruppe:
Nyvalgte medlemmer af et MED-udvalg. Det er obligatorisk for nyvalgte medlemmer at deltage i uddannelsen

Form:
Korte oplæg med fokus på dialog og involvering af deltagerne. Der vil blive lagt vægt på, at deltagerne får konkrete værktøjer med hjem til brug for arbejdet i MED-udvalget

Undervisere:
Eksterne undervisere fra Parternes Uddannelsesfællesskab

Varighed:
Uddannelsen er planlagt til en varighed af 2 undervisningsdage à 7 timer

Pris:
Det er gratis at deltage i uddannelsen