Fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse er af afgørende betydning for, at Silkeborg Kommune som organisation kan nå sine mål, samtidig med at den enkelte oplever sig som kompetent i forhold til jobbet, og derigennem oplever tryghed, udvikling og arbejdsglæde i hverdagen. Ansvaret herfor påhviler såvel leder som medarbejder.

Medarbejderudviklingssamtalen og teamudviklingssamtalen er det forum, hvor den enkeltes kompetenceudviklingsbehov bliver afdækket og hvor planerne herfor bliver aftalt.

På siden kan du finde en lang række tilbud til såvel ledere som medarbejdere.
Siden vil løbende blive opdateret med nye og spændende tilbud.

SKU deltager gerne i udvikling og gennemførelse af konkrete trænings- og uddannelsesaktiviteter som ikke er beskrevet på denne side.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte os, såfremt du har behov for lokaler til mødeaktivitet eller lignende. Vi kan tilbyde fine faciliteter og god forplejning til meget rimelige priser.

Vel mødt på Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter.